• CTP


• Проявителни машини


• Денситометри


• Автоматично намастиляване


• Машини за офсетов печат